VFEF

Information

Här samlar vi information knuten till föreningen men också till andra ställen på nätet. Vi formaterar om sidorna och presenterar dem här för att få ett unisont utseende, samt för att ni inte skall behöva hoppa mellan olika webbplatser.

Uppkopplingsinformation

Här finns dokument som på ena eller andra viset kan hjälpa oss med vår uppkoppling. Betänk dock att föreningen bara ansvarar för att de två gröna lamporna, alternativt en lampa,  på tjänstefördelaren lyser. Vid något annat problem skall ni ta kontakt med tjänsteleverantören utav er utrustning eller den tjänst som krånglar.

Dokument

Uppstart fiber

Beskrivning av bredbandsuppkopplingen

Anslutningskostnader

Kostnader förknippat med anslutning till Västerlandas fibernät

Markägaravtal

Markägaravtal mellen VFEF och Markägare som är berörda av ledningsnätet

Skadehantering

Vid uppkomst av skada på egendom som kan härledas till Västerlanda Ekonomisk Fiber Förening

Stadgar

Föreningens nya stadgar

Utträdesansökan

Blankett för utträde ur VFEF

Fastighetsavtal

Fastighetsavtal - dokument uppfört 2014