VFEF

Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening. Söndagen den 16 Juni 2019 Kl. 16.00 Plats: Västerlanda bygdegård Dagordning Val av ordförande samt sekreterare

LÄS MER »