Strömavbrott nod Torskog

Hej alla Ni som bor söder om Slottet och är kopplade till noden i Torskogsbacken. Hjärtums Elförening kommer att stänga ner strömmen vid 2 tillfällen den 24:e april 2014 Dels 08;00 – 08:30 och dels 15:00 – 15:30 Detta kan påverka Er som är kopplade till noden i Torskogsbacken. Noden har en UPS med ett […]

Årsmöte 2014

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I VÄSTERLANDA FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING TISDAGEN DEN 25 FEBRUARI 2014 KL 19.00 I VÄSTERLANDA BYGDEGÅRD DAGORDNING Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justerare. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordning. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av balansräkningen och […]

Protokoll Årsstämma 2013

PROTOKOLL  vid ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I VÄSTERLANDA FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING Västerlanda Bygdegård den 16 mars 2013, kl. 11.00               • § 1 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Claes Lindahl valdes till ordförande och Ulrika Olsson valdes till sekreterare  för mötet. § 2 Godkännande av röstlängden. Röstlängden godkändes (bilaga […]

Ordinarie föreningsstämma 2013

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I VÄSTERLANDA FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING LÖRDAGEN  DEN  16  MARS 2013 KL 11.00 I VÄSTERLANDA BYGDEGÅRD DAGORDNING  Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.  Godkännande av röstlängden.  Val av två justerare.  Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  Fastställande av dagordning.  Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.  Beslut om fastställande av balansräkningen och […]

Ordinarie föreningsstämma 2012

  KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I VÄSTERLANDA FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING MÅNDAGEN DEN  19  MARS 2012 KL 19.00 I VÄSTERLANDA BYGDEGÅRD DAGORDNING  Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.  Godkännande av röstlängden.  Val av två justerare.  Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  Fastställande av dagordning.  Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.  Beslut om fastställande av balansräkningen […]

Årsstämma 2011

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I VÄSTERLANDA FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING ONSDAGEN DEN  16  MARS 2011 KL 19.00 VÄSTERLANDA BYGDEGÅRD DAGORDNING  Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.  Godkännande av röstlängden.  Val av två justerare.  Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  Fastställande av dagordning.  Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.  Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen […]

Information från valberedning.

Vallberedningens arbete pågår nu för fullt fram tills årsmötet. Är det någon DU tycker borde vara med i styrelsen eller vill du själv vara med? Skicka ett mail till Liljeroos@swipnet.se så ringer vi upp. Med vänlig hälsning Valberedningen