Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening. Tisdagen den 18 April 2023 Kl. 19,00 Plats: Västerlanda bygdegård Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 5. Fastställande av dagordning 6. Styrelsens årsredovisning, handlingar och […]

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening Onsdagen den 20 April 2022 Kl. 19,00 Plats: Västerlanda bygdegård Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 5. Fastställande av dagordning 6. Styrelsens årsredovisning, handlingar och […]

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening Tid: Onsdagen den 15 September 2021 Kl. 19,00. Plats: Västerlanda bygdegård Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 5. Fastställande av dagordning 6. Styrelsens årsredovisning, handlingar […]

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening

Onsdagen den 11 Mars 2020 Kl. 18.30Plats: Västerlanda bygdegård Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman Godkännande av röstlängden Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Styrelsens årsredovisnings handlingar och revisionsberättelsen Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust […]

Viktigt meddelande till kunder i Groröd, Svenseröd och Assleröd.

Under Torsdagen den 19 December kommer underhållsarbete att utföras på fibernätets uppkopplingsskåp. Under ca. 1 tim. kommer datatrafiken att ligga nere. Arbetet sker för att förbättra TV mottagandet för våra kunder. Vi hoppas det inte skall ställa till för stora problem för er som kund. Samtidigt önskar vi alla God Jul och Gott Nytt År […]

Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening. Söndagen den 16 Juni 2019 Kl. 16.00 Plats: Västerlanda bygdegård Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman Godkännande av röstlängden Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen Beslut om fastställande av balansräkning och […]

Nya stadgar 2018

Nu finns föreningens nya stadgar antagna 15 Mars 2018 att läsa under Dokument på sidan OM VERKSAMHETEN.

Årsmöte 2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening Torsdagen den 15 Mars 2018 Kl. 19.00 Plats: Västerlanda bygdegård Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman Godkännande av röstlängden Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Styrelsens årsredovisnings handlingar och revisionsberättelsen Beslut om fastställande av balansräkning […]

Kallelse till årsmöte 2017

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening Tisdagen den 21 Februari 2017 Kl. 19.00 Plats: Grunnevi Västerlanda fotbolls stuga Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman Godkännande av röstlängden Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Styrelsens årsredovisnings handlingar och revisionsberättelsen Beslut om fastställande […]

Årsstämma 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Protokoll vid ordinarie årsstämma i VÄSTERLANDA FIBERNÄT EKONOMISKA FÖRENING Västerlanda Bygdegård den 29 februari 2016 kl 19.00 Du kan ta del av hela protokollet i PDF-format via länken nedan. I de flesta fall öppnas den direkt i din webbläsare. Om du vill spara protokollet för framtida bruk kan du högerklicka på knappen och välja ”Spara […]