Under Måndagen den 10 Juni, från 0800 – 1600 kommer underhållsarbete att utföras på Brännanoden. All datatrafik kommer då att ligga nere. Arbetet sker för att bereda plats till fler kunder samt att underlätta för byte av modernare utrustning, detta för att TV mottagandet över fiber skall bli bättre.
Vi hoppas det inte skall ställa till för stora problem för er som kund. Allt detta gör vi för att vår fiberförening skall vara väl förberedd för framtiden.

För ev. frågor ring

Hans Jacobsen
0707-434921

Claes Lindahl
0705-742940