Kallelse
till ordinarie föreningsstämma i
Västerlanda fibernät ekonomisk förening

Tisdagen den 21 Februari 2017 Kl. 19.00

Plats: Grunnevi Västerlanda fotbolls stuga

Dagordning

Hjärtligt välkomna